O firmie

 

 

 Firma Moja Katalonia S.L. o numerze Identyfikacji Podatkowej (NIF): B55113484 jest spółką sklasyfikowaną w kategorii:
 Biura Podróży, Piloci Wycieczek i Przewodnicy Turystyczni w Rejestrze Biur Podróży prowadzonym przez Rząd Katalonii - Generalitat de Catalunya.
 Numer licencji: GCMD-000447

 

 

Firma Moja Katalonia znajduje się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Zakres terytorialny: kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie, kraje pozaeuropejskie 
Nr ewidencyjny: 8106

 

Firma Moja Katalonia S.L. posiada zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego na prowadzenie działalności turystycznej na terenie całej Polski.Numer wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego:
Wpis nr: 1376